Petycje - Rok 2017

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu nie rozpatrywał w 2017 roku żadnej petycji.

Wytworzył:
Joanna Birecka-Parzonka
Udostępnił:
Magdalena Odrowąż-Mieszkowska
(2019-05-08 09:33:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Odrowąż-Mieszkowska
(2019-05-08 09:34:17)