☰ Menu Prawe Menu ☰
WSSE Wrocław
Grafika zawierająca herb WSSE Wrocław

Wtorek 02.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrocławiu
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w środy od godz. 15.00-16.00

 

Skargi i wnioski do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu można składać na piśmie, pocztą elektroniczną lub ustnie. W przypadku składania skargi ustnie – przyjmujący sporządza  „Protokół z ustnego zgłoszenia skargi/wniosku”.  Osoba zgłaszająca skargę telefonicznie jest informowana o konieczności złożenia skargi na piśmie lub osobiście (w przeciwnym wypadku skarga nie jest rozpatrywana).   

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg powierzono kierownikom komórek organizacyjnych:

1. Kierownikowi Działu Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

2. Kierownikowi Działu Laboratoryjnego.

3. Kierownikowi Działu Higieny Komunalnej.

4. Kierownikowi Działu Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

5. Kierownikowi Działu Higieny Pracy.

6. Kierownikowi Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia.

7. Kierownikowi Działu Epidemiologii.

8. Kierownikowi Oddziału Higieny Radiacyjnej.

 

Uwaga: Skargi i wnioski anonimowe, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie są rozpatrywane.

Rejestr skarg prowadzony jest przez pracowników Sekcji Prawnej.

Radcy Prawni koordynują rozpatrywanie wszystkich skarg/wniosków wnoszonych do WSSE we Wrocławiu. 

Skargi i wnioski rozpatrywane są przez działy merytoryczne właściwe ze względu na przedmiot skargi.

Skargi (wnioski) załatwiane są bez zbędnej zwłoki, najpóźniej  w terminach wskazanych przez Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Wytworzył:
Krzysztof Gorgol
Udostępnił:
Krzysztof Gorgol
(2010-02-11 12:13:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Odrowąż-Mieszkowska
(2019-12-19 11:10:15)

 
 
liczba odwiedzin: 959557

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X