☰ Menu Prawe Menu ☰
WSSE Wrocław
Grafika zawierająca herb WSSE Wrocław

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Akty prawne

Podstawy prawne działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Realizując swe zadania Państwowa Inspekcja Sanitarna działa w oparciu - miedzy innymi - o następujące przepisy prawne:

 

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r.,poz.59);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257);

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku -  Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202);

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r., poz.151);

- Ustawa z dnia 30 marca 2001 roku o kosmetykach  (Dz. U. z 2013 r., poz. 475);

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku  - Kodeks pracy  (Dz. U. z 2018 r., poz.917);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1566);

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541);

- Ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe  (Dz. U. z 2018 r. poz. 792);

- Ustawa z dnia 20 maja 1970 roku Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618); 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105, poz. 869).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294); 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz. U. Nr 220 poz.1851);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego.  (Dz. U. z 2002 r., Nr 239 poz. 2032);

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r, poz. 160);

- Ustawa z dnia z 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r, poz. 996);

- oraz inne przepisy

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 941184

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X