☰ Menu Prawe Menu ☰
WSSE Wrocław
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 29.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zadania i dodatkowa działalność


Zadania

ZADANIA ODDZIAŁU HIGIENY RADIACYJNEJ

I. PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE.

1. Wydawanie zezwoleń na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich

    wniosek do pobrania w formacie doc pobierz wniosek

2. Współpraca z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie szkoleń osób odpowiedzialnych za stan ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich.

3. Określanie warunków jakie powinny spełniać pracownie rentgenowskie.

4. Ocena warunków narażenia pracowników w pracowniach rentgenowskich.

5. Współpraca z Państwową Agencją Atomistyki w zakresie wydawania zezwoleń dla zakładów stosujących izotopowe źródła promieniowania oraz urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

6. Pomiary skażeń promieniotwórczych (Oddział OOR jest placówką Służby Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych podlegającą Centralnemu Ośrodkowi Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych, COPSP, na mocy Uchwały Rady Ministrów nr 265/64 z dnia 29 sierpnia 1964r).

7. Prowadzenie postępowań dochodzeniowych w sprawach chorób zawodowych pracowników narażonych na promieniowanie.

8. Badania zawartości CS-137 metodą spektrometrii gamma w próbkach żywności i wody, zgodnie z procedurą: PB-HR-04 "Pomiar spektrometryczny stężenia radioaktywności izotopu Cs-137 w próbkach produktów spożywczych i wody" wyd. 01 z dnia 30.03.2012 r.

9. Pomiar całkowitej aktywności alfa i beta w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, metodą spektrometrii ciekłoscyntylacyjnej, zgodnie z procedurą: PB-HR-02 "Pomiar całkowitej aktywności alfa i beta w wodzie, w tym w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, metodą spektrometrii ciekłoscyntylacyjnej" wyd.02 z dnia 21.06.2013 r. 

10. Pomiar stężenia trytu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, metodą spektrometrii ciekłoscyntylacyjnej, zgodnie z procedurą: PB-HR-05 "Tryt w wodzie-pomiar metodą spektrometrii ciekłoscyntylacyjnej" wyd.02 z dnia 21.06.2013 r.

II. PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE .

1. Pomiary i ocena warunków pracy przy silnych polach elektromagnetycznych.

2. Pomiary i ocena narażenia ludności na pole elektromagnetyczne.

3. Prowadzenie bazy danych źródeł promieniowania elektromagnetycznego. 


Dodatkowa działalność

Porady i konsultacje z zakresu:

- higieny radiacyjnej

- oceny zagrożeń w środowisku pracy i naturalnym

Współpraca z:

Państwową Agencją Atomistyki, Państwowym Zakładem Higieny, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi,  Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej.

 

Wytworzył:
Magdalena Odrowąż-Mieszkowska
Udostępnił:
Ziembicka Ewa
(2004-12-08 14:34:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Siedlak Dominik
(2005-01-28 12:10:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 61612