☰ Menu Prawe Menu ☰
WSSE Wrocław
Grafika zawierająca herb WSSE Wrocław

Piątek 14.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności cyfrowej

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strona Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu https://wsse.ibip.wroc.pl

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-02
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Odrowąż-Mieszkowska
 • E-mail: rzecznik@wsse.wroc.pl
 • Telefon: 71 328 30 41 do 49 wew. 271.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
 • adres: ul. M. Curie-Skłodowskiej 73-77, 50-950 Wrocław
  E-mail: wsse.wroclaw@pis.gov.pl
 • Telefon: 71 328 30 42 do 49

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kierunek obiektu: Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy M. Curie-Skłodowskiej. Na teren wewnętrzny   możliwy jest również  wjazd samochodami służbowymi należącymi do WSSE oraz PSSE przez dużą  bramę wjazdową znajdującą się w odległości ok. 40 m od wejścia głównego.

W odległości ok.70 m od budynku znajdują się przystanki komunikacji tramwajowej i autobusowej.

Wejście główne do budynku:

Wejście do budynku wyposażone jest w dwustronne schody oraz jednostronną poręcz, obok której znajduje się platforma dla osób na wózkach inwalidzkich wyposażona w poręcze po obu stronach oraz blokadę niekontrolowanego zjazdu.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W odległości ok. 30 m na prawo od wejścia głównego znajduje się drugie wejście do budynku WSSE , również wyposażone w platformę dla osób niepełnosprawnych umożliwiające dostęp do wszystkich kondygnacji.

Wewnątrz budynku:

 • Znajdują się schody wyposażone w jednostronną poręcz.
 • Znajduje się winda, która łączy wszystkie kondygnacje w budynku. Drzwi windy otwierają się i zamykają automatycznie,
 • Winda posiada sygnalizację świetlną i dźwiękową przyjazdu. Winda nie jest wyposażona w komunikaty głosowe.
 • Wewnątrz windy znajduje się wyświetlacz wskazujący numer piętra a na wypadek awarii winda wyposażona jest w przycisk pozwalający na komunikowanie się z serwisem. Ciągi komunikacyjne w całym budynku mają odpowiednią szerokość. Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Przy wejściu, po lewej stronie znajduje się pomieszczenie, w którym pracownik obsługuje centralę telefoniczną oraz udziela informacji.
 • Portiernia znajduje się na parterze po prawej stronie wejścia głównego. Pracownik portierni pełni również funkcję punktu informacyjnego po godzinach pracy Stacji. Przed budynkiem  WSSE w odległości ok. 50 m znajduje się płatny parking.  Do budynku  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 


 

Wytworzył:
Magdalena Odrowąż-Mieszkowska
Udostępnił:
Magdalena Odrowąż-Mieszkowska
(2021-02-02 12:41:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Magdalena Odrowąż-Mieszkowska
(2021-02-02 12:53:53)

 
 
liczba odwiedzin: 975367

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X